FCI Standard Nr 167

22.01.1999 (GB) (ORG 17.05.1993)

AMERIKANSK COCKER SPANIEL

Oprindelsesland: U.S.A.

Anvendelse: Stødende jagthund, selskabshund.

Klassifikation: FCI Gruppe 8 (Retrievere, stødende jagthunde, vandhunde),

Sektion 2 (Stødende jagthunde).

Uden brugsprøve

Helhedsindtryk: Amerikansk Cocker Spaniel er det mindste medlem af jagthundegruppen. Den

har en robust bygget, kompakt krop og et fintmejslet, ædelt hoved. Set som en

helhed er hunden i komplet balance og af idéel størrelse. I stand er

skulderpartiet placeret højt på de lige forben, og overlinien skåner let bagud

mod den stærke, moderat vinklede bagpart. Den besidder en betydelig

hurtighed kombineret med stor udholdenhed. Frem for alt må den fremtræde fri

og munter, sund og gennemharmonisk, og vise en intens arbejdsiver. En hund,

der er gennemført harmonisk overalt, foretrækkes frem for en hund med store

forskelle i sine fortrin og mangler.

Proportioner: Afstanden fra brystben til baglår er en smule større end skulderhøjden.

Kroppen skal have tilstrækkelig længde til at sikre en lige og fri, langskridtet

bevægelse, men hunden må aldrig virke lang og lav.

Temperament: Ligevægtigt, uden antydning af frygtsomhed.

Hoved: Et velproportioneret hoved, som skal svare harmonisk til helheden, indbefatter

et intelligent, vågent, blidt og indtrængende udtryk.

Skalle : Hvælvet, dog ikke overdrevet, uden tendens til at være flad. Øjenbrynsbuerne

er veldefinerede. Knoglepartiet under øjnene er vel udmejslet.

Stop : Udtalt.

Næse : Stor nok til at svare harmonisk til næseparti og forhoved, med veludviklede

næsebor, typiske for en jagthund. Næsen er sort hos hunde af farverne sort,

black and tan og sort/hvid. Ved andre pelsfarver kan næsen være brun,

leverfarvet eller sort – jo mørkere, jo bedre. Næsens farve svarer til

øjenrandenes farve.

Næseparti : Bredt og dybt. For at være i korrekt balance, skal afstanden fra næsespids til

stop måle det halve af afstanden fra stoppet op over issen til skallens bagkant.

Læber : Overlæben er fyldig og dyb nok til at dække underkæben.

Kæber, bid : Lige og firskårne kæber. Tænderne er stærke og sunde, ikke for små, med

saksebid.

Kinder : Ikke fremtrædende.

Øjne: Øjnene er runde og hvælvede og rettet lige fremefter. Øjenrandenes form får

øjnene til at virke let mandelformede. De er hverken små eller udstående.

Øjenfarven er mørkebrun, generelt så mørk som muligt.


 

 

Ører: Dråbeformede og lange, tynde i strukturen og godt behængte. De må ikke

være ansat højere end på linie med øjets nederste del.

Hals: Halsen har tilstrækkelig længde til, at næsen let kan nå jorden. Den er

muskuløs, fri for hængende, løst halsskind. Den er kraftig ved skuldrene og

hæver sig let buet og gradvis smallere op mod hovedet.

Krop:

Overlinie : Skråner let bagud mod den muskuløse bagpart.

Ryg : Stærk, let og jævnt skrånende nedafter fra skuldrene til roden af den kuperede

hale.

(NB! Kupering er forbudt i Danmark)

Bryst : Dybt, med det laveste punkt ikke over albuehøjde. Fronten er bred nok til at

sikre god plads til hjerte og lunger, men ikke så bred, at det kan genere

forbenenes bevægelse lige fremefter. Ribbenene er dybe og godt hvælvede.

Hale: Den kuperede hale er ansat og båret i forlængelse af ryglinien eller en smule

højere, dog aldrig lige opefter som hos en terrier eller så lavt, at det antyder

frygtsomhed. Under bevægelse er haleaktionen munter.

(NB! Kupering er forbudt i Danmark)

Lemmer:

Forpart: Forbenene er parallelle og lige, med kraftig benstamme og muskuløse, stillet

tæt til kroppen og godt ind under skuldrene.

Skuldre : Godt tilbagelagte og danner med overarmen en vinkel på ca 90°, hvad der

tillader en fri og let forbensbevægelse med godt fremgreb. Skuldrene er tørre

og skråtliggende, uden at træde frem, og de er ved skulderkammen placeret i

en sådan vinkel mod hinanden, at de giver plads til bredt hvælvede ribben.

Albuer : Set fra siden ligger albuen direkte under skulderbladenes højeste punkt, når

forbenene er stillet lodret.

Mellemhånd : Kort og stærk. Vildtkløer kan fjernes. (NB! Ikke tilladt i Danmark).

Bagpart: Set bagfra er bagbenene parallelle, både under stand og bevægelse. De har

kraftig benstamme og god muskulatur.

Hofter : Brede, med godt rundet og muskuløs bagpart.

Overlår : Kraftfulde og klart definerede.

Knæ : Moderat vinklede, stærke og uden løshed, hverken under bevægelse eller i

stand

Haseled : Stærke og godt lavt ansatte. Vildtkløer kan fjernes. (NB! Ikke tilladt i Danmark).

Poter: Kompakte og store, runde og faste, med horn-agtige trædepuder. De drejer

hverken ind- eller udefter.

Bevægelse: Selv om Amerikansk Cocker Spaniel er den mindste af jagthundene, har den

typisk jagthunde-bevægelse. Forudsætningen for god bevægelse er balance

mellem for- og bagpartens bygning. Fremdriften kommer fra den stærke,

kraftfulde bagpart, og skuldre og forben er i deres bygning afpasset hertil,

således at hunden får et godt og ubundet fremgreb med lange skridt, der kan

modsvare bagpartens drivkraft. Frem for alt er bevægelsen koordineret,

flydende og ubesværet. Bevægelsen skal være effektiv og jordvindende;

overdreven livlighed må ikke forveksles med korrekt gangart.


 

 

Pels:

Hårlag : På hovedet er pelsen kort og fin; på kroppen er den middellang, med

tilstrækkelig underuld til at give beskyttelse. Ører, bryst, bug og ben er vel

behængte, men dog ikke så overdrevent, at det skjuler hundens naturlige linier

eller påvirker dens fremtræden og funktion som en jagthund med moderat pels.

Pelsens struktur er meget væsentlig. Den skal være silkeagtig, flad eller let

bølget og med en struktur, som gør den let at holde. Alt for rigelig pels, krøllet

eller vatagtig pelsstruktur skal bedømmes strengt. Brug af klippemaskine på

rygpelsen er uønsket. Trimming for at fremhæve hundens sande linier skal

foretages således, at resultatet bliver så naturligt som muligt.

Farve og aftegninger :

Sort : Ensfarvet sort, herunder sort med tan-farvede aftegninger. Den sorte

farve skal være dybsort; nuancer af brunt eller leverfarvet i pelsen er uønsket.

En smule hvidt på bryst og/eller strube er tilladt, men hvidt på ethvert andet

sted er diskvalificerende.

Ensfarvet, ikke sort (ASCOB) : Enhver anden farve end sort, spændende fra

den lyseste creme-farve tilden dybeste røde, herunder også brun og brun med

tan-farvede aftegninger. Farven skal være ensartet, men behæng i en lysere

nuance er tilladt. En smule hvidt på bryst og/eller strube er tilladt, men hvidt på

ethvert andet sted er diskvalificerende.

Flerfarvet (Parti-Color) : To eller flere vel afgrænsede farver, hvoraf en skal

være hvid. Sort/hvid, rød/hvid (hvor rødt kan spænde fra den lyseste cremefarve

til den dybeste røde), brun/hvid og roan, samt enhver af disse

farvekombinationer med tan-farvede aftegninger. De eventuelle aftegninger

foretrækkes placeret after samme mønster som hos den sorte og ASCOBvarianten.

Roan regnes som flerfarvet (Parti-Color) og kan have ethvert af de

normalt forekommende roan-mønstre. Det er diskvalificerende, hvis

grundfarven dækker 90% eller mere af hunden.

Tan-aftegninger : Tan-farven må spænde fra den lyseste creme til den dybeste

røde og må højst dække 10% af hunden; et større areal af tan-farve er

diskvalificerende. Eventuelle tan-aftegninger hos sort og ASCOB-varianten

skal være placeret således:

en tydelig, tan-farvet plet over hver øje,

på næsepartiets sider og på kinderne,

på ørernes underside,

på alle poter og/eller ben,

under halen,

på brystet (kræves ikke; hverken eksisterende eller manglende plet regnes

som en fejl).

Tan-aftegninger, som ikke uden videre kan ses eller kun viser sig som svage

spor, regnes som fejl. Det er ligeledes en fejl, hvis tan-farven på næsepartiet

strækker sig ubrudt tværs over næseryggen. Manglende aftegning hos sort

eller ASCOB et eller flere af de foreskrevne steder er diskvalificerende, såfremt

hunden i øvrigt har tan-aftegninger.


 

 

Størrelse: Den idéelle skulderhøjde for en voksen han er 38 cm (15 ins) og for en tæve

35.6 cm (14 ins). Højden kan svinge ca 1.5 cm (½ inch) over eller under dette

idealmål. Hanner over 39.4 cm (15½ ins) og tæver over 36.8 cm (14½ ins) skal

diskvalificeres. En voksen han under 36.8 cm (14½ ins) og en voksen tæve

under 34.3 cm (13½ ins) skal trækkes i præmiering. Skulderhøjden måles i en

lodret linie fra skulderbladenes top til jorden, når hunden står naturligt med

lodrette forben og haser.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis

betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Diskvalificerende fejl:

Farve og aftegninger: De nævnte farver er de eneste accepterede farver

eller farvekombinationer. Enhver anden farve eller farvekombination er

diskvalificerende.

Sort : Hvide aftegninger andre steder end på bryst og strube.

ASCOB : Hvide aftegninger andre steder end på bryst og strube.

Parti-Color : Grundfarven dækker 90% eller derover.

Aftegninger :

1) De tan-farvede aftegninger dækker 10% eller derover.

2) Hos sorte eller ASCOB: Manglende aftegninger på et eller flere af de

foreskrevne steder, såfremt hunden i øvrigt har aftegninger.

Størrelse : Hanner over 39.4 cm (15½ ins), tæver over 36.8 cm (14½ ins).

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, som påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

. . .

Standarden udgivet af FCI 22 JANUAR 1999

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité

SEPTEMBER 1999

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i OKTOBER 1994 ¤ ¤ ¤