FCI Standard                                                                                                            Nr. 125

Dato 29.01.1999 (GB)                                                                            (ORG 24.06.1987)

 

 

 

ENGELSK SPRINGER SPANIEL

(ENGLISH SPRINGER SPANIEL)

Oprindelsesland: Storbritannien

 

Anvendelse:                                     Stødende jagthund, tillige apporterende.

Klassifikation:   FCI Gruppe 8 (Retrievere, stødende jagthunde, vandhunde),

                                                          Sektion 2 (Stødende jagthunde).

                                                          Med brugsprøve.

 

Historie:                                          Racen er gammel og af en ren afstamning - den ældste af alle jagthunde. Den blev oprindelig brugt til at finde vildtet og jage det op under jagt med net, falke eller

mynder. Den anvendes i dag til at finde vildtet, støde det op og apportere det efter skuddet.

 

Helhedsindtryk:                             Harmonisk bygget, kompakt, stærk, munter og aktiv. Den mest højbenede af alle de engelske land spaniels, bygget til fart.

 

Temperament:    Venligt og muntert gemyt, føjelig. Skyhed eller aggressivitet er absolut uønsket.

 

Hoved:

Skalle:                   Af middel længde, ganske bred og let hvælvet. Den hæver sig op fra næsepartiet og danner et bryn eller stop, der deles mellem øjnene af en fure, der fortoner sig op over panden mod nakkeknuden, som ikke må være fremtrædende.

 

                             Næse:                    Med veludviklede næsebor.

 

Næseparti:            Af passende længde i forhold til skallen, ganske bredt og dybt. Godt udmejslet under øjnene.

 

                             Læber:                  Ganske dybe og kvadratiske.

 

Kæbe. bid:             Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

 

                             Kinder:                  Flade.

 

Øjne:                                                Middelstore og mandelformede, hverken udstående eller dybtliggende. Øjenranden er tætsluttende, så blinkhinden ikke kan ses, og udtrykket er vågent og venligt. Farven mørk nøddebrun. Lyse øjne er uønskede.

 

Ører:                                                Dråbeformede, med god længde og bredde. De ligger ret tæt ind til hovedet og er ansat i højde med øjnene. Smukt behængt.

 

Hals:                                                 Af god længde, stærk og muskuløst, uden løs halshud. Den er buet og bliver gradvis smallere mod hovedet.

 

Krop:                                                Kraftig, hverken for lang eller for kort.

 

Lænd:                    Muskuløs og stærk, let hvælvet. Kompakt lændeparti.

 

Bryst:                     Dybt og veludviklet, med godt hvælvede ribben.

 

Hale:                                                Lavt ansat, aldrig båret over ryglinien. Den er godt behængt og har ivrige bevægelser:

                                                          Traditionelt kuperet.

                                                          NB! Kupering er forbudt i Danmark.

 

Lemmer:

 

Forpart:                                            Lige forben med god benstamme.

 

Skulder:                  Skråtliggende og godt tilbagelagte.

 

Albuer:                   Slutter godt til kroppen.

 

Mellemhånd:          Stærk og smidig.

 

Bagpart:                                           Haserne er lavt ansatte.

 

Lår:                        Brede, muskuløse og veludviklede.

 

Knæ og haser:        Moderat vinklede. Grove haser er uønskede.

 

Poter:                                               Tæt sluttede og kompakte, godt rundede, med stærke, fyldige trædepuder.

 

Bevægelse:                                       Helt speciel for racen. Forbenene svinges lige fremad fra skulderen, så poterne rækker

                                                          godt frem på en let og fri måde. Hasernes fraskub begynder godt inde under kroppen

                                                          og følger samme spor som forbenene. I langsomt tempo kan der forekomme en jordvindende pasgang, der er typisk for racen.

 

Pels:

Hårlag:                   Tæt tilliggende, lige og vejrbeskyttende, aldrig grov. Moderate behæng på ører,

                              forben, krop og bagpart.

 

Farve:                    Leverbrun/hvid eller sort/hvid, i begge tilfælde eventuelt med tan-farvede aftegninger.

 

Størrelse:                                         Omtrentlig skulderhøjde: 51 cm.

 

Fejl:                                                  Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for

                                                          bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

 

Bemærk:                                          Hanhunde skal havde to normalt udviklede tekstiler i pungen.

 

 

   

 

                                                          Standarden udgivet af FCI 29 JANUAR 1999

                                                         

                                                          Oversættelsen godkendt af DKK's Standard komité

                                                          Maj 1999

 

 

 

€€€ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i NOVEMBER 1991 €€€

 

Venligst udlånt af DKK APRIL 2002